Privacy Verklaring

petrolicon

ijspressi Privacy Verklaring
Opgesteld per 28 november 2018

 

ijspressi is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met ons opnemen via mail (contact@ijspressi.nl).
ijspressi hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring zet duidelijk uiteen hoe wij met die gegevens omgaan.

Persoonsgegevens welke (mogelijk) door ons worden verwerkt:
– Voor- en achternaam contactpersoon
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
ijspressi verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meerdere volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen om u op uw verzoek op de hoogte te brengen van de voortgang van onze verbouwing
– U te kunnen bellen om te overleggen over uw bestelling
– Wij verwerken  ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Behandeling  (eventuele) verstrekte persoonsgegevens:
ijspressi zal er voor zorgdragen dat (eventuele) persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt middels een (contact) formulier op deze website, per email of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. U wordt erop gewezen dat www.ijspresi.nl geen versleuteling van achtergelaten gegevens faciliteerd.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld , dan wel voor de termijn die wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens welke ijspressi verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ijspressi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@ijspressi.nl. We reageren zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek.

Beveiliging (persoons) gegevens:
ijspressi houdt geen bezoekgegevens bij op haar website www.ijspressi.nl anders dan statistische puur numerieke gegevens. Op genoemde site staan hyperlinks naar andere websites. ijspressi is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar ijspressi.nl verwijst. Ook is ijspressi niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Cookies
ijspressi gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De analytische cookies maken alleen gebruik van numerieke gegevens.

Wijzigingen
ijspressi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Adres
Almere Stad
Schutterstraat 44 1315 VJ

Almere Oostvaarders
Insulindeplein 19 1335 JT

Almere Poort
Europalaan 812 1363 BM

Werken bij IJspressi
Wil je werken bij ijspressi?

Stuur dan je cv + motivatie naar contact@ijspressi.nl of kom langs in een van onze winkels.

Contact

Login

Reset Your Password