petrolicon

ijspressi privacyverklaring
Opgesteld per 28 november 2018

ijspressi is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kun je contact met ons opnemen via e-mail (contact@ijspressi.nl).

ijspressi hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en deze privacyverklaring zet duidelijk uiteen hoe wij met die gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die (mogelijk) door ons worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam contactpersoon
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
ijspressi verwerkt je persoonsgegevens voor een of meerdere van de volgende doelen:

  • je te kunnen bellen om te overleggen over jouw bestelling
  • wettelijke verplichting

Behandeling  (eventuele) verstrekte persoonsgegevens:
ijspressi zal er voor zorgdragen dat (eventuele) persoonsgegevens die je aan ons verstrekt middels een (contact-) formulier op deze website, per e-mail of in persoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Je wordt erop gewezen dat www.ijspressi.nl geen versleuteling van achtergelaten gegevens faciliteert.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel voor de termijn die wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens die ijspressi verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ijspressi, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over jou waar wij over beschikken in een computerbestand naar jouzelf of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@ijspressi.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op je verzoek.

Beveiliging (persoons-) gegevens:
ijspressi houdt geen bezoekgegevens bij op haar website www.ijspressi.nl anders dan statistische, puur numerieke gegevens. Op genoemde site staan hyperlinks naar andere websites. ijspressi is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar ijspressi.nl verwijst. Ook is ijspressi niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Cookies
ijspressi gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De analytische cookies maken alleen gebruik van numerieke gegevens.

Wijzigingen
ijspressi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Adres
Almere Stad
Schutterstraat 44 1315 VJ

Almere Oostvaarders
Insulindeplein 19 1335 JT

Almere Poort
Europalaan 812 1363 BM

Werken bij IJspressi
Wil je werken bij ijspressi?

Stuur dan je cv + motivatie naar contact@ijspressi.nl of kom langs in een van onze winkels.

Contact

Login

Reset Your Password