#ijspressivernieuwt – Inpakken

Zoals bij iedere verbouwing is ook onze verbouwing gestart met het inpakken van de volledig inventaris. En ook wij hebben meer in ons handen gehad, dan we dachten te hebben, maar ons fijne team heeft weer bewezen goed te kunnen in- en aanpakken.  Laat het slopen nu maar beginnen!  #ijspressivernieuwt