20181019 Huisstijl kleuren - uitsnede

#ijspressivernieuwt

Petrol is de hoofdkleur van onze nieuwe huisstijl. Of we dat terugzien in een nieuwe ijssmaak bij de heropening? Wie weet, maar zeker is wel dat deze kleur veel terug zal komen in de nieuwe inrichting.